21.12.2022

Kas ir precizitātes medicīna?

Ielūkojoties Google tulkotājā, vārdam ‘precision’ atrodam tulkojumu – precizitāte vai pareizība. Šis vārds tiek skaidrots arī kā ‘kvalitāte, stāvoklis vai fakts, ka tā ir precīza un pareiza’.
Atbilstoši Precīzās Medicīnas iniciatīvas definīcijai – tā ir ‘jauna pieeja slimību ārstēšanai un profilaksei, kurā tiek ņemta vērā katra cilvēka individuālā gēnu, vides un dzīvesveida mainība’.
Šobrīd pasaulē notiek daudzi lieli pētījumi, kuros tiek meklētas sakarības starp cilvēka gēniem, to aktivitāti, olbaltumu transkripciju, slimības simptomiem un izpausmēm, vides un dzīvesveida ietekmi uz šiem faktoriem. 
Klasiskā medicīna jau labu laiku vairs nedarbojas pēc principa, ka viens izmērs der visiem. Būtībā jau šobrīd mēs varam izmantot daļu no šīm zināšanām un ārstēt pacientu, izmantojot individuālu pieeju. 
Jau tuvākajā nākotnē mūs sagaida uz objektīvām zināšanām balstīta, daudz precīzāka un pacienta īpatnībām pielāgota medicīna!

Atsauces:
https://medlineplus.gov/genetics/understanding/precisionmedicine/definition/

Precizitātes medicīnas darba grupa ziņojums