21.12.2022

Elektroniskās cigaretes reālā dzīvē nepalīdz atmest smēķēšanu

Elektroniskās cigaretes tiek reklamētas kā nikotīnu saturošs produkts, kas nodara mazāku kaitējumu veselībai kā parastās cigaretes un palīdz atmest cigarešu smēķēšanu.
2018. gadā tika publicēts Eirobarometra pētījums, kurā novēroja, ka elektronisko cigarešu smēķēšana nevis mazina, bet drīzāk kavē cigarešu smēķēšanas pārtraukšanu [1]. 
Līdzīgā pētījumā, kurā tika novēroti 1357 pieauguši smēķētāji, kas bija izlēmuši pārtraukt smēķēšanu, atklājās, ka e-cigarešu lietošanas grupā pēc 6 mēnešiem no tabakas produktu lietošanas bija atteikušies mazāk pacientu nekā kontroles grupā [2]. 
Citā ASV veiktā prospektīvā populācijas kohortas pētījumā, kurā piedalījās 1284 smēķētāji elektroniskās cigaretes nepalīdzēja atmest cigarešu smēķēšanu [3]. 
Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) Study pētījumā tie, kuri kā pirmo nikotīnu saturošo produktu uzsāka lietot e-cigareti, vēlāk četras reizes biežāk pārgāja uz cigarešu smēķēšanu nekā tie, kuri pirms tam nelietoja nikotīnu saturošus produktus. Pie tam cigarešu smēķēšanas uzsākšanas risks bija vairāk kā astoņas reizes (!) lielāks jauniešu vidū, kuri citādāk visdrīzāk nebūtu uzsākuši (zema riska grupa) lietot tabaku saturošus produktus. Pēdējais novērojums nekad iepriekš nav atklāts nevienam (!) citam nikotīnu saturošam produktam [4].
Balstoties uz šobrīd pieejamo pētījumu rezultātiem, pārliecinoši var secināt, ka reālā dzīvē e-cigarešu lietošana nepalīdz un pat vēl vairāk, padara grūtāku atteikšanos no tabakas produktu lietošanas.

Atsauces:

  1. Kulik MC, Lisha NE, Glantz SA. E-cigarettes associated with depressed smoking cessation: a cross-sectional study of 28 European Union countries. Am J Prev Med. 2018;54:603–609
  2. Rigotti NA, Chang Y, Tindle HA, Kalkhoran SM, Levy DE, Regan S, Kelley JHK, Davis EM, Singer DE. Association of e-cigarette use with smoking cessation among smokers who plan to quit after hospitalization: a prospective study. Ann Intern Med. 2018;168:613–620
  3. Weaver SR, Huang J, Pechacek TF, Heath JW, Ashley DL, Eriksen MP. Are electronic nicotine delivery systems helping cigarette smokers quit? Evidence from a prospective cohort study of U.S. adult smokers, 2015–2016. PLoS One. 2018;13:e0198047.
  4. Berry KM, Fetterman JL, Benjamin EJ, Bhatnagar A, Barrington-Trimis JL, Leventhal AM, Stokes A. Association of Electronic Cigarette Use With Subsequent Initiation of Tobacco Cigarettes in US Youths. JAMA Netw Open 2019 Feb 1;2(2):e187794