26.07.2022

Fagerstroma nikotīna atkarības tests

Tests tiek izmantots, lai novērtētu jūsu atkarību no nikotīna.

Kā tiek vērtēti testa rezultāti?
Jautājumi uz kuriem jāatbild Jā/Nē tiek vērtēti ar 0 punktiem, ja atbildat Nē, un 1 punktu, ja atbildat Jā.
Trīs jautājumi, kuros iespējāmi vairāki atbilžu varianti tiek vērtēti no 0 līdz 3 punktiem.
Punkti tiek saskaitīti un galīgais punktu skaits var svārstīties no 0 līdz 10.

Atkarības pakāpe vērtējama kā
0 – 2 punkti: ļoti zema
3 – 4 punkti: zema
5 punkti: mērena
6 – 7 punkti: augsta
8 – 10 punkti: ļoti augsta

Ja vēlies novērtēt savu atkarību no nikotīna spied šeit …